Akondroplazide tedavinin temeli; gelişen ve gelişebilecek sorunlara yönelik destektir.
Boy kısalığına yönelik büyüme hormonu tedavisi kullanımı etkisizdir. Üçüncü basamak
merkezlerde boy uzatma operasyonları yapılmaktadır. Bunların dışında hastalığın
sebebine yönelik, c-tip natriüretik peptid analoğu olan vosoritid dünyada bazı
merkezlerde ilaç geliştirme çalışmaları kapsamında hastalarda kullanılmaktadır. Kısa
vadede boy uzamasında umut veren sonuçlar elde edilirken, yan etkili profili
açısından izlemler devam etmektedir.