Misyon!
1 Akondroplazi ile ilgili toplumu bilinçlendirmek, farkındalık çalışmaları ile önyargılardan uzak bilinçli bireylerden oluşan bir toplum profili yaratmak.

2 Akondroplazi tanısını almış ailelere rehberlik ederek. Hastane, doktor, psikolog gibi multidisipliner farkındalık gerektiren iş birlikleri oluşturmak.

3 Akondroplazi tanısına sahip bireylerin toplum tarafından görünürlüğünü sağlamak. Eşit ve Adil şekilde erişilebilirlik, eğitim gibi alanlarda çözümler üretmek.

4 Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, ülkemizde yeni tedavi yöntemlerini uygulamasını desteklemek.

5 Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörle işbirliğine dayalı faaliyetler yürütmek.